Cor van Dijk 1952

Woont in Acquoy. Werkt in Acquoy.
Vertegenwoordigd door:

Galerie Ramakers

De stalen sculpturen van Cor van Dijk (1952 Pernis) zijn strak en geometrisch van vorm. Het materiaal staal is vanuit de ontwerpfase onlosmakelijk verbonden met de realisatie van het werk. Van Dijks sculpturen zijn opgebouwd uit losse, precies passende delen van massief staal. Deze delen worden gesneden uit platen staal die variëren in dikte afhankelijk van het te realiseren concept. Door de diktemaat van de staalplaat als een maat in de sculptuur te gebruiken blijft de walshuid, al op het staal aanwezig, intact. Kijkend naar de sculpturen bewegen de ogen, verspringt de aandacht afwisselend van plaatsen waar de ruimte open is naar de delen die ruimte innemen. De naden tussen de delen zijn belangrijk, aangezien zij maat geven aan de massa en aangeven waar ruimte is en waar niet. De kunstenaar probeert de inwendige ruimte te laten zien, met indelingen, mogelijke ruimtes, de ruimtes tussen de delen en de massiviteit van het staal. Alle afmetingen hebben met elkaar te maken: de sculptuur dankt uiteindelijk haar aanwezigheid aan deze exacte maatvoering en de perfecte aansluiting van de verschillende delen. Elk nieuw te realiseren concept tracht de context van het voorgaande werk nader te preciseren. En geeft ook een richting aan, een aanwijzing voor nog te ontwikkelen concepten. Frontaal hebben de sculpturen een ondubbelzinnig karakter. Maar wanneer zij nader worden bekeken van meerdere kanten verdwijnt deze eenduidigheid, om plaats te maken voor een niet direct te bevatten complexiteit. De naden, die het resultaat zijn van de exact passende losse delen, creëren een zowel twee- als driedimensionale tekening op en door de sculptuur. Al verkennend en werkend is er een generatief systeem ontstaan waarin iedere evolutie, iedere aanvulling en iedere realisatie een route uitzet en zijn eigen doel nastreeft en het geheel ‘kloppend’ maakt, althans voor dat moment. Het realiseren van een sculptuur is een lang proces. Een werk kan pas gemaakt worden nadat het ontwerpproces is afgerond en het concept gereed is. Alle afmetingen moeten tot op de laatste millimeter bekend zijn. Ingrijpen tijdens het maakproces of achteraf is bij deze werkwijze niet mogelijk. Dit zet het werkproces onder druk – iets wat Van Dijk als positief ervaart. De recente sculpturen bestaan uit één deel. De plaats van de open ruimte en de afmetingen hiervan bepalen de afmetingen van het geheel. Dit leidt tot een object waarin massa (materie) en open ruimte nog nauwer met elkaar verbonden zijn. De sculpturen zijn technisch zo uitgevoerd dat er geen nadrukkelijke sporen van bewerking van het staal duidelijk zichtbaar zijn. Dankzij deze optelsom van de massa, de open ruimte, en de onderlinge verhoudingen van beide, doen Van Dijks verstilde sculpturen een sterk appel op de toeschouwer.

Kunstwerken
Media
Highlights
Over de kunstenaar
In collectie van
Tentoonstellingen
Marktpositie
CV

CV

Cor van Dijk Pernis 1952 Woont en werkt in Acquoy Opleiding 1971 – 1976 Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam 1982 – 1984 Staatsdiploma M.O. Handvaardigheid A Docentschap 2003 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Den Haag 2003 – 2006 Workshop, afdeling Landschapsinrichting, Hogeschool Larenstein te Velp 1999 Academie van Beeldende Kunsten C. Huygens, Kampen: Driedimensionale vormgeving 1997 – 1998 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Den Haag: Ruimtelijke vormgeving 1989 – 2002 Academie van Beeldende Kunsten Fontys Hogescholen, Tilburg: Ruimtelijke plastische vormgeving 1986 – 1991 Academie van Beeldende Kunsten C. Huygens, Kampen: Monumentale vormgeving afd. metaal en keramiek, plastische vormen 1982 – 1988 Nutsacademie, Rotterdam: Constructieve vormgeving metaal div. jaren Rijksgecommitteerde Staatsexamen M.O. Handvaardigheid A Overig 2004 Jacob Hartogprijs voor leden van Pulchri Studio, Den Haag 2003 en 2010 Beurs Fonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving / Mondriaanfonds 2001 Jurylid van Ommeren-de Voogdprijs, Pulchri Studio, Den Haag 1999 – 2010 Lid bestuur Fort Asperen 1985 Basisprijs Prix de Rome, categorie vrij beeldhouwen 1977 - 1979 Stipendium Rotterdamse Kunststichting Opdrachten 2003 Ontwerpopdracht 10 euro geboortemunt ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Catharina-Amalia van Oranje-Nassau, in opdracht van het Ministerie van Financiën 1996 Kunstwerk voor F. van der Poest Clementlaan, Poortugaal i.o.v. gemeente Albrandswaard 1990 Jubileumgeschenk '30 jaar NI' Galerie Nouvelles Images, Den Haag Collecties Rotterdamse Kunststichting Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden Centrum Beeldende Kunst te Rotterdam Museum Het Valkhof, Nijmegen Artoteek van o.a. Breda, Helmond, Vlaardingen, Utrecht Diverse particuliere collecties