Privacybeleid 23-05-2018

Graag informeren wij, Gallery Viewer BV (Keizersgracht 241, 1016EA, Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70010242), u over ons privacy beleid. Dit beleid is van toepassing op het gehele Gallery Viewer platform, de website galleryviewer.com en haar sub-domeinen

Gallery Viewer richt zich met het platform op het tonen van tentoonstellingen, galeries, kunstenaarsprofielen en kunstwerken die door galeriehouders geplaatst worden. 

Door gebruik te maken van ons platform (bijvoorbeeld door een account aan te maken, een prijsaanvraag of bezichtigingsaanvraag te doen) zullen de persoonsgegevens die u invult door ons verwerkt worden volgens dit privacy beleid. Wij raden u aan dit beleid aandachtig door te nemen.

Gallery Viewer hecht waarde aan een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet persoonsgegevens (Wbp). Gallery Viewer is, ten aanzien van de Wet persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze wet


Het gebruik van het Gallery Viewer Platform

Soort persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van het Gallery Viewer platform registeren wij geautomatiseerd de volgende gegevens;

- Gegevens van de gebruikte apparatuur waaronder uw IP adres, besturingssysteem, resolutie en browser.

- Tijdstip waarop u het platform bezoekt, bezoekduur en de pagina’s die u bekijkt.

- Locatiegegevens en taalinstellingen afkomstig van uw IP adres of apparatuur.

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en uw gebruik te registreren. In de Cookie voorwaarden vertellen wij u graag op welke wijze wij dit doen en gebruiken.


Doeleinden van het gebruik

De door ons geregistreerde gebruikersgegevens worden gebruikt om;


a) Een gepersonaliseerde website te bieden

Gallery Viewer biedt u de mogelijkheid om kunstenaars te volgen, favoriete kunstwerken op te slaan en contact op te nemen met galeries. Om deze gepersonaliseerde ervaring en te verbeteren verzamelen wij gegevens om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens personaliseren en optimaliseren we uw gebruikerservaring. Wij kunnen uw profiel tevens gebruiken om gerichte reclame te bieden op andere websites.


b) Het Gallery Viewer platform te verbeteren

Wij gebruiken uw surf- en kijkgedrag gecombineerd met uw profiel om onderzoek te doen naar de verbetering van ons platform en inzicht te krijgen in trends en interesses. Uw gegevens zijn bij deze onderzoeken geanonimiseerd en niet te herleiden tot individuele bezoekers. 


c) Misbruik tegen te gaan

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het Gallery Viewer te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van het Gallery Viewer platform als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.


Het gebruik van persoonsgegevens in uw Gallery Viewer account 

Soort persoonsgegevens

Voor sommige diensten op het Gallery Viewer platform dient u een persoonlijk account aan te maken. Hiervoor vragen wij u minimaal uw naam, emailadres en een wachtwoord op te geven. Naast deze gegevens kunt u vrijwillig uw telefoonnummer achterlaten.

Het is op het Gallery Viewer platform tevens mogelijk om een account aan te maken door in te loggen met Facebook. Indien u hiervoor kiest ontvangen wij bovenstaande gegevens van Facebook en verwerken wij deze op een gelijke manier.  


Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Personalisatie

Gallery Viewer gebruikt uw gegevens om uw persoonlijke interesses in kaart te brengen. Hiermee maken wij een persoonlijk profiel. Dit profiel gebruiken wij vervolgens om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden en het platform beter af te stemmen op uw interesses. 


b) Contact

Indien u een prijsaanvraag, bezichtigingsafspraak of reservering doet gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren. De galerie waarbij u de aanvraag doet ontvangt deze gegevens.

c) Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. U kunt uw gegevens wijzigen in uw persoonlijke omgeving. 


d) Email marketing

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een account ontvangt u automatisch een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat redactionele artikelen, nieuw aanbod en actuele nieuwsitems. Een deel van deze nieuwsbrief kan gepersonaliseerd zijn; indien u kunstenaars of galeries volgt wordt voorrang gegeven aan het nieuws omtrent deze kunstenaars of galeries.


e) Diensten

De gegevens in uw account worden gebruikt voor het leveren van diensten op het Gallery Viewer Platform. Onder deze diensten wordt begrepen:


- Het per email toesturen van nieuw aanbod van door u gevolgde galeries of kunstenaars.

- Het bewaren van kunstwerken en het volgen van galeries en kunstenaars.

- Het verzorgen van communicatie tussen u en de galerie. U kunt bijvoorbeeld een prijsaanvraag doen, een vraag stellen of een bezichtigingsafspraak maken. 

- Het delen van kunstenaars, galeries, kunstwerken en tentoonstellingen op social media.


f) Onderzoek

Wij gebruiken de gegevens uit uw account om onze producten en diensten te verbeteren. Voor deze onderzoeken anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens indien mogelijk.


g) Contact

Wij gebruiken uw gegevens om, indien nodig, contact met u op te nemen. Dit kunnen wij doen voor de behandeling van vragen en/of klachten.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Gallery Viewer verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij kunnen gebruik maken van andere dienstverleners die uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze dienstverleners werken in opdracht van Gallery Viewer en verwerken uw gegevens in overeenstemming met deze privacy voorwaarden alsmede wet- en regelgeving geldend in Nederland.


Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking door derden en de toegang tot uw gegevens door onbevoegden. 


Voor het beveiligen van uw gegevens gebruiken wij onder andere encryptie van data, het gebruik van wachtwoorden en wachtwoord voorwaarden en fysieke toegangsbeveiliging. Uw data wordt enkel in Nederlandse datacenters bewaard welke gecertificeerd zijn voor: ISO 27001, ISO 9001, PCI-DSS, NEN 7510 en ISAE 3402 Type I.


Controle over uw persoonsgegevens en het recht van verzet

In uw persoonlijke omgeving kunt u inzien welke persoonsgegevens u heeft ingevoerd. Hier kunt u tevens uw gegevens aanpassen en verwijderen. Via onze helpdesk (heldesk@galleryviewer.com) kunt u al uw gegevens kosteloos inzien, wijzigen of laten verwijderen. U kunt ten allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen uw gegevens automatisch indien deze niet meer bijdragen aan de bovengenoemde doelen. 


Wijzigingen

Gallery Viewer behoudt het recht om dit privacy beleid te herzien. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid stellen wij gebruikers met een account op de hoogte middels een email. Indien u geen account heeft raden wij u aan dit privacy beleid met enige regelmaat te bekijken. 


Vragen en/of opmerkingen

Heeft u, naar aanleiding van dit privacy beleid, nog enige vragen en/of opmerkingen schroom dan niet contact met ons op te nemen.


info@galleryviewer.com

Gallery Viewer BV

Keizersgracht 241

1016EA Amsterdam

Dit privacy beleid is aangepast op 23 mei 2018.