FUTURE HOUSES, Glenn Sorensen,
Zoom

FUTURE HOUSES

Tentoonstelling: 24/10/15 - 21/11/15

Annet Gelink Gallery
Gepresenteerde kunstenaars

Annet Gelink Gallery presenteert met trots Future Houses, de zevende solotentoonstelling van Glenn Sorensen (1968, Sydney, AU) bij de galerie. De tentoonstelling brengt een serie nieuwe schilderijen bij elkaar, die vaak het resultaat zijn van een langdurig proces dat soms meerdere jaren in beslag neemt. De afgelopen jaren heeft de kunstenaar een periode van opmerkelijke vooruitgang doorgemaakt en zijn stijl heeft aan intensiteit gewonnen. Sorensens schilderijen bieden een inzicht in de meest innerlijke en intieme perceptie van de wereld door de kunstenaar. Sorensen schildert onderwerpen uit zijn directe omgeving: zijn kinderen en vrouw, bloemen en planten uit zijn tuin, de maan in de nachtelijke hemel. Toch verbeelden deze schilderijen een soort dualiteit: ze hebben een rustig en op hetzelfde moment een rustverstorend karakter. Dit komt doordat hun onderwerpen een diepere en ambiguee betekenis hebben en voortkomen uit emoties zoals liefde en intimiteit evenals persoonlijke zorgen en worstelingen. Sorensen zoekt zijn onderwerpen niet, ze dienen zich aan. Met een liefdevol oog voor zijn omgeving registreert Sorensen zijn dagelijkse realiteit. De details van die werkelijkheid inspireren hem te schilderen, zijn schilderijen kunnen beter omschreven worden als studies van milieu en emoties dan als portretten en landschappen. Ze zijn uitingen van het innerlijke en vertegenwoordigen tegenstellingen zowel in vorm als inhoud, zowel licht en duisternis, dag en nacht. De onderwerpen van Sorensen en hun betekenis maken een eindeloze ontwikkeling door gedurende de periode van schilderen, die soms enkele jaren in beslag neemt. Bijvoorbeeld de schilderijen uit de tentoonstelling getiteld 'Boy', ze tonen de oudste zoon van de kunstenaar en hun veranderende relatie door de jaren heen. Deze dynamiek is ook aanwezig in zijn schilderijen van planten en bloemen, omdat ze zijn verwelkt lang voordat het artistieke proces voorbij is. Tegelijkertijd speelt de achtergrond in Sorensens schilderijen een belangrijke rol binnen de totale compositie, wat op het eerste oog leegte lijkt zijn, geschilderd in donkere of lichte tinten, bevat een diepere essentie. Deze 'kleurvlakken', rijk aan detail, zijn gelijkwaardige partners van de planten en de mensen afgebeeld op de voorgrond. Beiden zorgen voor een tastbare sfeer en zijn ze de uitbeelding van soms tegenstrijdige emoties van de kunstenaar. Ondanks de aandacht voor detail verhullen de schilderijen van Glenn Sorensen meer dan dat ze laten zien en bieden de kijker de ruimte om zelf op een persoonlijke manier betekenis te geven. Sorensens schilderijen zijn non-verbale uitingen van de meest innerlijke en intieme gevoelens die we allemaal delen, hun betekenis kan het best ontdekt worden door studie en contemplatie.