SI TU SORS, JE SORS, Rezi van Lankveld,
Zoom

SI TU SORS, JE SORS

Tentoonstelling: 27/11/15 - 16/01/16

Annet Gelink Gallery
Gepresenteerde kunstenaars

Annet Gelink Gallery presenteert met trots Si tu sors, je sors, de eerste solotentoonstelling van de Nederlandse schilder Rezi van Lankveld (1973, Almelo, NL) bij de galerie. Van Lankveld begint bij Annet Gelink Gallery met een reeks pakkende, frisse schilderijen die een nieuwe evolutie in het werk van de kunstenaar laten zien. Van Lankveld toont met deze presentatie een serie schilderijen waarin zij haar techniek van het laten vloeien van de verf afwisselt met bewuste penseelstreken. Rezi van Lankveld’s nieuwe werk bestaat uit unieke en autonome entiteiten/organismen en het is noch een uitbeelding van de werkelijkheid, noch een illustratie van een verhaal. De motivatie achter deze schilderijen is de urgentie en het vooruitzicht van het onbekende. Elk van deze schilderijen bestaat uit diverse lagen verf die voortdurend worden aangebracht en verwijderd, toevoegen en wegnemen tegelijk, teneinde een herkenbare vorm en beeld te kunnen creëren. De vloeibaarheid van de verf wordt gebruikt als medium voor voortdurende improvisatie: de verf zelf laten stromen en iets onverwachts creëren, waardoor elk schilderij een nieuwe ervaring wordt. Figuren zijn altijd aanwezig in Van Lankveld’s schilderijen: zonder een figuur zou het schilderij niet bestaan. Dat ze ambigu zijn afgebeeld, dus niet duidelijk herkenbaar op het eerst gezicht, is opzettelijk: het belangrijkste is om eerst het schilderij als zodanig te zien. Tenslotte draagt een schilderij het gedaante: het onderwerp. Door de figuren op deze manier af te beelden is de kunstenaar in staat om het onderwerp en het schilderij tot één samen te brengen. Brown Sun (2015), een schilderij over nieuw leven, toont een figuur in een jurk waar wit licht op valt. Dit vrouwelijke karakter loopt richting een bruine zon, zij staat boven op twee anderen, afgebeeld in geel: een man die zijn hand voor de mond van de vrouw houdt, alsof hij haar te eten wil geven. Deze werken zijn projecties van de innerlijke wereld van de schilder, die de kijker in een denkbeeldige wereld trekken. Elke compositie is dicht bevolkt met antropomorfe figuren die voortkomen uit de verflagen. Ze nemen de toeschouwer mee in een intieme en gecondenseerde dialoog. Gefocust en gedetailleerd, doen de schilderijen direct beroep op de zintuigen en de verbeelding van de toeschouwer: ze dwingen ons tot het oproepen van ooit verborgen herinneringen. De visuele effecten stimuleren ons om een complex gevoel in plaats van een verhaal te creëren, zonder dat de kijker zich bewust is van de oorspronkelijke inspiratie achter het schilderij. Met andere woorden, het onderbewustzijn van de toeschouwer verbindt zich automatisch met de suggestie van een bepaalde existentiële sfeer van de kunstenaar.