Frank Halmans & Roeland Tweelinckx, Frank Halmans, Roeland Tweelinckx,
Zoom

Frank Halmans & Roeland Tweelinckx

Tentoonstelling: 07/09/19 - 12/10/19

Galerie van den Berge
Gepresenteerde kunstenaars

Opening op zaterdag 7 september, 15.00 - 19.00 uur in aanwezigheid van beide kunstenaars

Roeland Tweelinckx [°1970] (BE) maakt vooral site-specifieke interventies in galerieruimtes of openbare plaatsen. Met zijn interventies – waarvoor hij gebruik maakt van dagdagelijks materiaal - speelt hij op subtiele wijze met de omgeving en ons waarnemingsvermogen. Zijn werk heeft een hoog trompe l’oeil - gehalte, wat voor een licht gevoel van verwarring zorgt bij de toeschouwer, maar tegelijk een uitnodiging is tot een meer geconcentreerde blik op de realiteit. Het werk van Frank Halmans (° 1963 - NL) speelt zich af in het grensgebied tussen waken en slapen. In het sluimergebied van staren, wegdromen en mijmeren. Het is het gebied waar de rijkdom van de ruimte in het hoofd optimaal benut kan worden. In veel van zijn werken komen alledaagse gebruiksvoorwerpen en onderdelen van de architectuur voor. De functie of de vorm hiervan kan aanleiding zijn tot een overdrijving of betekenisverdraaiing. Soms nemen de voorwerpen zelfs menselijke eigenschappen over en lijken ze bezield te zijn met een eigen wil. Ondanks deze thematiek van het vluchtige en ongrijpbare zijn Halmans’ beelden soms zeer lijfelijk aanwezig. Het zijn dan ook concrete vertrekpunten of plekken. Ze zijn het fysieke beginpunt van een mentale omzwerving