Vondervotteimittiss (the stories we tell), Falke Pisano,
Zoom

Vondervotteimittiss (the stories we tell)

Tentoonstelling: 25/05/19 - 27/07/19

Ellen de Bruijne Projects
Gepresenteerde kunstenaars

Ellen de Bruijne Projects presents the completion of Vondervotteimittiss, a series of performances that Falke Pisano has been developing since 2017 and that have been presented at venues such as Stedelijk Museum, Manifesta Foundation (Amsterdam), Museum M (Leuven) and Petit Palais (Paris). Upon entrance to the gallery, it is clear that someone wants to tell you a story. Four stories, to be exact, told by a historian, an observer, a victim, and an artist: a story about the disruption of order, a story about the demand for transparency, a story about the difficulty of recognising oneself in one’s cultural condition and, finally, a story about the limits of critical self-reflection. In essence a triptych, Vondervotteimittiss examines, through an analysis of literary short stories by canonical Western authors, the way in which knowledge and self-knowledge, and by extension governance and criticality, is bound to cultural conceptions of space and time. In Wonder-what-time-it-is (2017-2019), based on Edgar Allan Poe’s The Devil in the Belfry (1839), a conscientious narrator, a man of science, reports how a society whose spatial order is ruled by standardised time and organised through the exclusion of that what eludes control, is disrupted when an outsider, understanding of the regime, sabotages the centre of power. No Man’s Land (2018-2019) starts from Virginia Woolf’s 1929 story The Lady in the Looking Glass: A Reflection, in which the narrator aggressively probes into the ‘true nature’ of the unmarried mistress of the house he is visiting. The woman, who does not want to be known, is able to remain opaque to the culturally specific gaze of her visitor until she is – seemingly – revealed to him in the reflection of a mirror that hangs in the corridor. In Stranger, Bear Word to the Spartans We… (1950) by Heinrich Böll, and retold in A Well-Known Stranger (2019), a hallucinating and likely mortally wounded German soldier is confronted with a spatial exposition of the cultural narrative on which his education was based. Not able to acknowledge his relation to the narrative, he finds an escape in generalisations. Only when he encounters material evidence of his historical self is he forced to recognise his embedment, while at the same time the destruction of his body becomes clear to him. At Ellen de Bruijne Projects these three narratives are opened up in a single wall-based installation, consisting of vinyl diagrams, collages, videos and prints, spanning the gallery corridor, exhibition space and office. Vondervotteimittiss (the stories we tell) focuses on authorship: on those who tell the stories, on the way the stories are informed by how the narrators interpret the world around them with their (self-) knowledge, and on the critical gestures of Poe, Woolf and Böll towards the social, political and cultural context of their times. It is in the context of the latter, that Falke Pisano, who throughout her practice has reflected extensively on her authorship and intentions as an artist, brings in her own position as a narrator. Ultimately, Vondervotteimittiss (the stories we tell) forms a deliberate investigation into the complicated nature of critical self-reflection and the inevitable limits of the criticality one is able to exercise towards one’s own cultural context. About the artist: Falke Pisano (Amsterdam) lives and works in Rotterdam. In her artistic practice she scrutinises the ways in which systems of thought are structured, formalised, and ultimately naturalised. Her series of works stem from long-term research cycles that delve deep into specific subject matters and undermine conventional frameworks of knowledge by triggering a continuous exchange between language, ideas, materials, and forms. Her work has been exhibited and performed at venues including Stedelijk Museum, Amsterdam; Praxes Center for Contemporary Art, Berlin; The Showroom, London; De Vleeshal, Middelburg; Grazer Kunstverein, Graz; the Berlin Biennale; BAK, basis voor actuele Kunst, Utrecht; De Appel Arts Centre, Amsterdam; the Venice Biennale; Museo Reina Sofia, Madrid; the Biennale of Sydney; Manifesta 7; and the Istanbul Biennial. She has participated in residencies at NTU CCA, Singapore; M4gastatelier, Amsterdam; the American Academy in Rome; Capacete, Rio de Janeiro; and the Henry Moore Institute, Leeds. In 2013 she was awarded the Prix de Rome.

In Wonder-what-it-is (2017-2019), gebaseerd op Edgar Allan Poe's The Devil in the Belfry (1839), rapporteert een gewetensvolle verteller, een man van de wetenschap, hoe een samenleving georganiseerd wordt door gestandaardiseerde tijd en gereguleerd wordt door de uitsluiting van dat wat zich aan de controle onttrekt, wordt verstoord wanneer een buitenstaander, die door heeft hoe de regels werken, het machtscentrum saboteert. No Man's Land (2018-2019) vertrekt vanuit het verhaal van Virginia Woolf uit 1929: The Lady in the Looking Glass: A Reflection, waarin de verteller agressief onderzoek doet naar de 'ware aard' van de ongetrouwde maîtresse van het huis dat hij bezoekt. De vrouw, die niet gekend wil worden, kan opaque blijven voor de cultureel bepaalde blik van haar bezoeker totdat ze - schijnbaar - aan hem wordt onthuld in de reflectie van een spiegel die in de gang hangt. In Stranger, Bear Word aan de Spartans We ... (1950) van Heinrich Böll, en opnieuw verteld in A Known Stranger (2019), wordt een hallucinerende en waarschijnlijk dodelijk gewonde Duitse soldaat geconfronteerd met een ruimte-tijd ervaring en de culturele bepaaldheid waarop zijn onderwijs was gebaseerd. Niet in staat om zijn relatie tot het verhaal te erkennen, vindt hij een ontsnapping in generalisaties. Alleen als hij zichtbare bewijzen van zijn historische zelf tegenkomt, wordt hij gedwongen om zijn relatie tot het verleden te herkennen, terwijl tegelijkertijd de vernietiging van zijn lichaam hem duidelijk wordt. Bij Ellen de Bruijne Projects worden deze drie verhalen opengesteld in een enkele muur-gebaseerde installatie, bestaande uit vinyl diagrammen, collages, video's en afdrukken, verspreid over de galerijgang, tentoonstellingsruimte en kantoor. Vondervotteimittiss (de verhalen die we vertellen) richt zich op het auteurschap: op hen die de verhalen vertellen, op de manier waarop de verhalen worden verteld door hoe de vertellers de wereld om hen heen interpreteren met hun (zelf) kennis en de kritische gebaren van Poe, Woolf en Böll in de richting van de sociale, politieke en culturele context van hun tijd. Het is in de context van de laatste, dat Falke Pisano, die door haar praktijk uitgebreid heeft nagedacht over haar auteurschap en intenties als kunstenaar, haar eigen positie als verteller inbrengt. Uiteindelijk vormt Vondervotteimittiss (de verhalen die we vertellen) een doelbewust onderzoek naar de gecompliceerde aard van kritische zelfreflectie en de onvermijdelijke grenzen van de kriticiteit die men kan uitoefenen ten opzichte van de eigen culturele context.