ЯAW Couples, ,
Zoom

ЯAW Couples

Tentoonstelling: 14/03/09 - 25/04/09

andriesse eyck galerie

ЯAW Couples 14 maart – 25 april 2009 Onder de titel ЯAW Couples toont Natasja Kensmil (1973) een nieuwe reeks schilderijen met als hoofdthema de confrontatie tussen materie en ziel, eeuwigheid en vergankelijkheid. Deze confrontatie wordt getoond in Kensmil’s portretten van historische personages, voornamelijk machthebbers uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. De geportretteerde echtparen waren vaak via familiebanden aan elkaar verwant en stonden soms al zeer jong en onervaren aan de macht van een groot imperium wegens het voortijdig overlijden van hun voorganger. De titel ЯAW Couples, met een gespiegelde R, verwijst ook naar WAR – oorlog. Liefde in tijd van oorlog, maar ook oorlog ruzie, binnen menselijke relaties, leidend tot isolement en eenzaamheid. Dat is wat Kensmil tot uitdrukking brengt in deze serie. In haar eerste tentoonstelling bij Paul Andriesse, onder de titel Hell’s Angels, liet Kensmil schilderijen en tekeningen zien waarin een centrale rol was weggelegd voor de Romanov-familie, de laatste tsaren van Rusland. De pasteuze penseelstreek die zij hier gebruikte vormde voor de nieuwe serie in toenemende mate een beperking om de transparantie weer te geven die de thema’s in haar werk belichamen: leven, dood en bezieling. De serie Яaw Couples laat de ontwikkeling zien van een kunstenaar die over wil gaan op een nieuwe benadering: vette verflagen worden afgewisseld met schrale penseelstreken die delen van het doek vrijwel onbeschilderd laten. Op enkele plaatsen fungeert het penseel eerder als een potlood dat de lijn aangeeft dan als een kwast.