Drawing Online | A New Destination, Rik Smits,
Zoom
Online only

Drawing Online | A New Destination

Tentoonstelling: 04/04/19 - 05/05/19

MPV Gallery
Gepresenteerde kunstenaars

De symbolische thema's die worden weergegeven in de kleurtekeningen van Rik Smits hebben betrekking op de existentiële zoektocht van de mens naar spirituele en emotionele verlichting. De belangrijkste focus van deze zoektocht ligt meer op de reis dan op het uiteindelijke doel. Terwijl we ons bezighouden met het avontuur dat tot doel heeft de best mogelijke versie van onszelf te worden, moeten we veel psychologische veranderingen ondergaan en ons blootstellen aan mogelijke gevaren. Onze onvermijdelijke kwetsbaarheid en de moed die nodig is om dit te tonen, zijn de belangrijkste elementen in de afbeeldingen in de tekeningen. Wanneer we ons in een kwetsbare toestand bevinden en enkel wanneer we bereid zijn om deze te accepteren, staat de menselijke ziel het meest open voor een mogelijke metamorfose die ons in staat stelt om ons karakter te veranderen en te versterken. Alleen dan ervaren we de noodzakelijke hulpmiddelen om deel te kunnen nemen aan het mysterie van het leven. Een mysterie dat een dualiteit ontvouwt tussen liefde en haat, veiligheid en gevaar, zelfzucht en altruïsme, alle mogelijke emoties binnen het spectrum van de menselijke ziel die opzettelijk zijn geïntegreerd in ons collectieve onbewuste, zodat we in staat zijn om te overleven. Maar wat we in het leven eigenlijk willen, is ons ‘zijn’ te overstijgen door te streven naar hogere morele normen en waarden die ons een meer diepgaand en zinvol bestaan zullen geven.