Endless Expanse, ,
Zoom

Endless Expanse

Tentoonstelling: 15/02/19 - 23/03/19

Rutger Brandt Gallery

Emmanuel Barcilon's kleurrijke werken bestaan uit lagen pure pigmenten die op het vlak worden gegoten en die hij vervolgens bewerkt om zo de onderliggende lagen weer deels zichtbaar te maken. Deze half transparante lagen in contrasterende kleuren laten de vele nuances in kleur en lijn zien en brengen een haast hypnotiserend effect teweeg. De serie die nu in de galerie te zien is bestaat uit werken van zeer uiteenlopende formaten.

Emmanuel Barcilon's colorful works consist of layers of pure pigments that are casted on the surface and which he then edited as such to make the underlying layers visible again. These semi-transparent layers in contrasting colors show the many nuances in color and line and create an almost hypnotic effect. The series that now can be seen in the Gallery consists of work from a wide variety of formats.