Naturalisation, ,
Zoom

Naturalisation

Tentoonstelling: 16/02/19 - 23/03/19

Galerie van Gelder

De solotentoonstelling 'The Square, the Bear & the Emphasis' van Nicolas chardon wordt zaterdag 16 februari om 17.00 uur geopend. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is een kunstenaarspublicatie (30 ex.) verschenen met een originele tekening (€ 150,-) SALIM BAYRI Naturalisation, 2019 300 x 470 cm acrylic paint on printed canvas, elastics, loaf, electric sign, tagine, AR application by artist

Salim Bayri's werk beweegt zich in het domein van identiteit-cultuur, waarin hij op een humorvolle manier een persoonlijke vrijheid zoekt. In plaats van zich bezig te houden met (politieke) conflicten geeft hij de voorkeur aan het aftasten van codes en gebruiken die hij tegenkomt. Dat doet hij zonder een oordeel te vellen. Tijdens het communiceren via Instagram, Facebook of WhatsApp worden dikwijls zeer snel getekende ideogrammen door hem ingebracht om het gespreksonderwerp toe te lichten. Bij hem is de virtuele wereld even concreet als de analoge. In de eerste solotentoonstelling genaamd 'Sad Ali mapping the place' in Galerie van Gelder in 2018 vertelde Salim Bayri op een TV-scherm over wat hem opvalt in de wereld waarin hij terecht is gekomen. Hij heeft in zijn jeugd kennis gemaakt met een Marokkaanse mengelmoes van culturen: "It's about a Berber population with an Arab culture and a Spanish and French colonial influence, the whole thing painted with a Muslim coat while Unilever shampoo is sold in the market on the back of a donkey. Past and present are superposed." Een van de dingen die hem in Nederland zijn opgevallen is het verschijnsel 'Kijkshop'; achter glas staat een artikel met een bijbehorend nummer. Na je keuze gemaakt te hebben kan je aan de kassa afrekenen. "Het is te koop, maar je mag het niet aanraken. Het is een primitieve vorm van virtueel shoppen." zegt hij hierover. Hierdoor aangezet heeft hij zijn eigen "wearables" met bijbehorend nummer in een vitrine geplaatst: 'De kijkshop'. Hij speelt met labels en gebruiken die hij kantelt, keert en verwerkt in zijn animatiefilms, foto's, kleine objecten en ook in muzikale performances. Voor Salim Bayri is een digitale print (300 x 470 cm) met een AR extensie een samenballing van zijn verwondering over wat hij om zich heen ziet. Met een vriendelijk bevragende toon plaatst hij zijn alter ego Sad Ali in een landschap waarin een object aan de hemel een echt Marokkaans rond brood is. Het heeft niet echt een politieke lading, maar roept toch vragen op over thema uit het dagelijks nieuws over emigratie vermengd is met beelden uit de cultuur van de Maghreb waar hij mee opgegroeid is. Misschien is niet alleen Europa als een mengelmoes aan het veranderen, maar het lijkt erop dat óók Salim aan al deze invloeden onderhevig is. Salim Bayri (born in 1992, Casablanca) studeerde af aan de Escola Massana in Barcelona. In 2017 behaalde hij een Masters-graad aan het Art, Design and Technology van het Frank Mohr Instituut in Groningen. Met zijn broer Tayeb Bayri vormt hij de band Bazoga (soundcloud.com/bazoga) die o.a. optrad in Parijs, Berlijn, Rotterdam, Amsterdam en Barcelona. Salim Bayri was in 2018 genomineerd voor de NN Award 2018, samen met Rafaël Rozendaal, Sam Samiee en winnaar Pauline Curnier Jardin. Vanaf januari 2019 heeft hij een residentie op de Rijksakademie in Amsterdam.