Dusk, Daniel Bodner,
Zoom

Dusk

Tentoonstelling: 12/01/19 - 16/02/19

Galerie Roger Katwijk
Gepresenteerde kunstenaars

In de nieuwe serie schilderijen van Daniel Bodner genaamd Schemer toont Bodner het licht aan het einde van de dag. Het moment dat het daglicht overgaat in het schemerlicht. Alles is niet meer zo helder. Vage contouren van o.a. menselijke figuren die zich voortbewegen. Dit alles aangelicht door kunstlicht van straatverlichting en verlichting uit de bebouwde omgeving. De natuurlijke wereld die door de mensgemaakte wereld is gedefinieerd. Daniel Bodner’s oudere schilderijen wekten de indruk alsof het licht - in plaats van een verfkwast – de voorstelling op het doek heeft gebrand. De vluchtig opgezette composities benadrukken een soort directheid; alsof de gebeurtenissen plaatsvinden op het moment dat we zijn schilderijen bekijken. In de nieuwe serie schilderijen nu focust hij meer op het donker. In dit nieuwe werk wordt de duisternis verlicht en bepaald wat wij kunnen zien. Gloedvolle interpretaties In de doeken van Daniel Bodner zie je mensen door het Vondelpark in Amsterdam lopen. De contouren van een enkele passanten steken scherp af tegen het kunstlicht van de straatverlichting. Sinds zijn academietijd houdt Bodner zich bezig met het in olieverf vastleggen van de ruimte, de menselijke figuur in die ruimte, en de relatie tussen die twee. Bodner zoekt daarbij naar een tussenvorm waarin hij aanstuurt op een botsing tussen een model met een modernistische – ofwel platte – ruimte en een model met een meer traditionele benadering, zoals in de landschapschilderkunst gebruikelijk is. Bodner’s schilderkunstige weergave van de door hem gefotografeerde straatscenes is niet zozeer realistisch, maar betreft veel meer een interpretatie. De bedoeling van Bodner’s penseelstreken verschilt duidelijk van wat we aan de oppervlakte waarnemen. Zo schildert Bodner de omgeving op de achtergrond en de schaduw van de figuren op de voorgrond, heel bewust in dezelfde verflaag. Daardoor bevinden ze zich formeel in hetzelfde vlak, terwijl ze representatief gezien juist op verschillende niveaus staan. Ze maken en ontkennen de ruimte op hetzelfde moment. Bodner: “In mijn schilderijen knallen twee verschillende ruimtes op elkaar. En ik benadruk vooral tegenstellingen: is wat we zien object of schaduw, plat of tweedimensionaal, licht of donker, dag of nacht?”