Art Rotterdam 2019, Takahiro Kudo, Roman Moriceau,
Zoom

Art Rotterdam 2019

Tentoonstelling: 07/02/19 - 10/02/19

Archiraar Gallery
Gepresenteerde kunstenaars

Archiraar Gallery's project focuses on the different forms and meanings of Celebration. Untitled (Lovers) and Untitled (Rings) by Takahiro Kudo (Japan - 1983) refer to the idea of pairing and its fundamental separation as two individuals behind by the use of « passe-partout » and frozen milk. Mono no Aware is the japanese concept of sensitivity to ephemera. By means of colored smoke, Roman Moriceau (France - 1976) impresses flowers on paper before they dissapear in dust.

Archiraar Gallery's project richt zich op de verschillende vormen en betekenissen van de viering. Untitled (Lovers) en Untitled (Rings) van Takahiro Kudo (Japan - 1983) verwijzen naar het idee van het paren en de fundamentele scheiding ervan als twee individuen achter door het gebruik van «passe-partout» en bevroren melk. Mono no Aware is het Japanse concept van gevoeligheid voor ephemera. Door gekleurde rook maakt Roman Moriceau (Frankrijk - 1976) bloemen op papier voordat ze in stof verdwijnen.