Anachronisms, Ton Kraayeveld, Jean-Pierre Zoetbrood, Tanja Smit, Tonio de Roover, Maarten Janssen,
Zoom

Anachronisms

Tentoonstelling: 12/01/19 - 10/02/19

Galerie Helder
Gepresenteerde kunstenaars

Opening door: Lucette ter Borg (kunstcritica, schrijver en curator). De tentoonstelling wordt samengesteld door kunstenaar Ton Kraayeveld op uitnodiging van de galerie. In de tentoonstelling komt het werk samen van kunstenaars Maarten Janssen, Tonio de Roover, Tanja Smit, Jean-Pierre Zoetbrood en Ton Kraayeveld.

In de tentoonstelling ANACHRONISMS is het begrip van toepassing op een kunstconcept dat onder meer gekenmerkt wordt door herhaling en vertraging, dat haaks staat op de huidige tijdgeest van snelheid, vluchtigheid en technologische nieuwigheid. Een zekere mate van bewust ingezette obsessiviteit en monomanie, is herkenbaar in het werk van alle in deze tentoonstelling samengebrachte kunstenaars. De desondanks onmiskenbaar in de werken aanwezige esthetiek ontstaat dan meer als het bijprodukt van een gevolgd procedé dan als het gevolg van een nadrukkelijk nagestreefd doel. Het anachronisme uit de tentoonstellingstitel wordt eerder opgevoerd als een inhoudelijk dan als een esthetisch statement. Het gaat misschien wat ver om die uitgesproken weerstand te omschrijven als engagement maar die kan wel worden beschouwd als een mechanisme waarmee kunst en kunstwerk zelf worden ondervraagd en waarmee het werk van deze kunstenaars juist actueel is. Vrij naar Wikipedia kan het begrip ‘anachronisme’ worden omschreven als datgene dat niet in de tijd past of dat wat een al of niet bewuste inbreuk maakt op de chronologische samenhang der dingen.