Everything Is One - Saskia Janssen & George Korsmit, Saskia Janssen,
Zoom

Everything Is One - Saskia Janssen & George Korsmit

Tentoonstelling: 09/07/16 - 20/08/16

Ellen de Bruijne Projects
Gepresenteerde kunstenaars

Saskia Janssen and George Korsmit are presenting three projects on which they have worked as individuals and as a team, as well as two new publications.

Saskia Janssen en George Korsmit presenteren drie projecten waaraan ze als individu en als team hebben gewerkt, evenals twee nieuwe publicaties. Everyting Is One Janssen produceerde een LP waarop ze de gezangen van pelgrims uit Tibet combineerde met de gezangen van demonstranten tegen politiegeweld uit New York. Het zingen van mantra's in de openbare ruimte wordt niet overal in Tibet gedoogd en daarom wordt het een daad van politiek activisme. Ze kunnen nauwelijks meer verschillend zijn en het is hoogst onwaarschijnlijk dat de twee groepen elkaar ooit zullen ontmoeten, maar hun gezangen delen gelijkaardige doelstellingen zoals gerechtigheid en gelijkheid. Janssen verenigt de gezangen op transparant vinyl, als een blind date van gelijkgestemde geesten: pelgrims worden demonstranten en demonstranten worden pelgrims. Een foto van de skyline van New York dient als achtergrond voor de LP, een skyline met een 'schaduwhorizon' van gevonden voorwerpen: 'alles en niets' in één afbeelding, ook al zijn beide gemaakt van dezelfde elementen. Welcome Stranger Tijdens een residentie in New York werkten Janssen en Korsmit nauw samen met de inwoners van Peekskill, een klein stadje ten noorden van New York City. Gebaseerd op de Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis van Peekskill en tegen de achtergrond van het huidige politieke klimaat in de VS, de Black Lives Matter-beweging en de opkomst van Donald Trump, creëerden ze een werk in de openbare ruimte en vijf muurschilderingen in de appartementen van Bohlmann Towers in samenwerking met de huurders. Een publicatie die de tijd documenteert die ze in Peekskill hebben doorgebracht, wordt gelijktijdig met de tentoonstelling uitgebracht. Flowers from the Cardboard Hotel- Rainbow Soulclub 2005-2015 De Rainbow Soulclub is een initiatief van Saskia Janssen en George Korsmit. Sinds 2005 werken ze als vrijwilliger bij De Regenboog Groep, een organisatie in Amsterdam die zich inzet voor daklozen- en drugsverslaafden, maar ook voor een meer algemene aanpak van armoede. In de Rainbow Soulclub orkesteren ze ontmoetingen tussen kunstenaars, kunststudenten en cliënten van De Regenboog. Hun publicatie Flowers from the Cardboard Hotel - Rainbow Soulclub 2005-2015 presenteert een selectie uit hun archieven. Afbeelding: Saskia Jansen / George Korsmit, Welcome Stranger (Maureen Boyd), 2015.