The value in mathematics, Falke Pisano,
Zoom

The value in mathematics

Tentoonstelling: 31/10/15 - 09/01/16

Ellen de Bruijne Projects
Gepresenteerde kunstenaars

Ellen de Bruijne PROJECTS proudly presents a new body of work by Falke Pisano The value in mathematics. “Two years ago, by chance, I read a text about how cultural values have permeated the way we think about mathematics and mathematics education. [...] Although this new outlook seemed entirely more realistic than my previous idealised conception, I felt it was necessary to (re)construct the process of thought that would lead me from one perspective to the other – to investigate the cognitive process of revision instead of simply replacing one position with another.

Ellen de Bruijne PROJECTS presenteert met trots een nieuw oeuvre door Falke Pisano 'The value in mathematics'. "Twee jaar geleden las ik toevallig een tekst over hoe culturele waarden doordrongen zijn van de manier waarop we denken over wiskunde en wiskundeonderwijs. Hoewel ik me ervan bewust was hoe de wiskunde is geïnstitutionaliseerd, wat vaker wel dan niet het handhaven en verleggen van ongelijkheid was, besefte ik toen dat ik nog steeds gehecht was aan het idee van de wiskunde als een universele, puur abstracte - en dus waardevrije - taal. Ik beschouwde het zelfs als één, potentieel, volledig body of knowledge. De tekst, die pleitte voor een antiracistische herziening van het wiskundeonderwijs, bood een complexer beeld. In mijn enthousiasme nam ik dit op als een volledige antithese: de wiskunde viel van het voetstuk van de logica en de rede, bedekt met het vuil van het verleden en het heden, en drong aan op een claim op 'waarheid' die al lang als een waanidee geopenbaard was. Een wiskunde die zich voordoet als een perfecte taal, ontwikkeld op een bijna perfect lineaire manier, om te verbergen dat het in feite een verzameling wiskunde is die door verschillende groepen mensen wordt aangewend gedurende een reeks van interculturele ontmoetingen. Uiteindelijk een wiskunde die niet kan accepteren dat het maar een van de vele is - verschillend maar gelijk. Hoewel deze nieuwe kijk geheel realistischer leek dan mijn vorige geïdealiseerde conceptie, vond ik het nodig om het denkproces dat me van het ene naar het andere perspectief zou leiden (opnieuw) te construeren - om het cognitieve proces van revisie te onderzoeken in plaats van alleen maar de ene positie met de andere te vervangen. Ik wilde de culturele conditionering begrijpen die mijn standpunt in de eerste plaats had bepaald, net zozeer als ik wilde leren van het deconstrueren, stap voor stap, van de ideeën aan het begin ervan. Een verantwoording van soorten." Falke Pisano Deze tentoonstelling bestaat uit twee delen: Deel I: 15 oktober – 15 november, Hollybush Gardens, Londen Deel II: 31 oktober – 19 december, Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam Falke Pisano woont en werkt in Berlijn. In 2013 won ze de Prix de Rome. Haar recente solotentoonstellingen zijn REDCAT, Los Angeles, 2015, Praxes, Berlijn, 2014, Constellations of One and Many (in samenwerking met Archive Books), ar/ge kunst, Galerie Museum / Galleria Museo, Bolzano 2014 en The Showroom, Londen 2013. Recente groepsexposities zijn onder meer: One Million Years - System und Symptom, The Kunstmuseum Basel Museum für Gegenwartskunst 2014 - 2015, Istanbul Biennale 2013, Amsterdam Pavilion, Shanghai Biennale and Beyond Imagination, Stedelijk Museum Amsterdam 2012. Ze heeft een aanstaande solo-expositie in Synagogue de Delme, Delme, 2016 Dit project wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds, Galerie op REDCAT (Los Angeles) en Synagoge de Delme (Delme) Tentoonstelling: 31/10/15 – 09/01/16