A Play, Uta Eisenreich,
Zoom

A Play

Tentoonstelling: 26/03/16 - 14/05/16

Ellen de Bruijne Projects
Gepresenteerde kunstenaars

An exhibition by Uta Eisenreich in collaboration with Eva Meyer-Keller and James Langdon. Uta Eisenreich and Eva Meyer-Keller have their respective ways to play with consumer products in their work. As a visual artist Eisenreich uses generic household goods and products to arrange enigmatic still lives, that are nonsenisical or multisensical often playing on semiotics, systems and word puzzles. In turn Eva Meyer Keller as a performance maker is playing with products to abstractly represent the unspeakable: murders, catastrophes and other mayhem.

Een tentoonstelling van Uta Eisenreich in samenwerking met Eva Meyer-Keller en James Langdon. Uta Eisenreich en Eva Meyer-Keller hebben hun eigen manieren om met consumentenproducten te spelen in hun werk. Als beeldend kunstenaar gebruikt Eisenreich generieke huishoudelijke artikelen en producten om raadselachtige stillevens te regelen, die onzinnig of multi-interpretabel zijn en vaak spelen met semiotiek, systemen en woordpuzzels. Op haar beurt speelt Eva Meyer Keller als een performance maker met producten om op een abstract manier het onuitsprekelijke te vertegenwoordigen: moorden, rampen en andere chaos. Het nieuwe oeuvre vertrekt van de modernistische tekst Objects Lie on a Table van Gertrude Stein uit 1922, die een geestverwant is. Als een poging om het onderwerp van een stilleven te spelen, blijven objecten hun nederige, herkenbare vormen overstijgen om personages en situaties in en uit te schakelen. Door de methoden van haar kubistische cirkel op te roepen, breekt de tekst met taal en gezichtspunt om nieuwe composities te vormen, die de ruimte overbruggen tussen het visuele, het muzikale en het verbale. De tentoonstelling A Play bij Ellen de Bruijne PROJECTS kiest ervoor om dit tekstavontuur in de geconcentreerde ruimte van een white cube te brengen, in de vorm van een muurschildering bedacht in samenwerking met grafisch ontwerper James Langdon. Anders dan de ervaring van het stuk - waar elementen verschijnen in een tijdlijn - biedt de tentoonstelling een overdaad aan elementen: tekens, fragmenten, rekwisieten en onderzoeksmateriaal die de kijker zelf kan samenbrengen en waarmee hij een betekenis kan construeren. Een pocketboek met betrekking tot dit project is in de maak en zal in april door Roma-publicaties worden uitgegeven. Bij de opening improviseert kunstenaar en muzikant Katrin Hahner een aleatorische geluidscollage met fragmenten van de muurschildering als een score. Tijdens de tentoonstelling wordt het stuk 'Things on a Table' tweemaal volledig in Het Veem house for performance. Een werk in uitvoering presentatie van dit stuk werd vorig jaar getoond in Ellen de Bruijne PROJECTS in het performance-programma. Uit de perstekst van 'Things on a Table': ‘On a table ordinary everyday objects, paper, milk, ink, an apple, a glass of water, are manipulated into a series of assemblages, cajoled into compositional exactitude, lit and framed by a camera connected to a projector. In front of the audience and the unblinking camera, dreamlike tableaux emerge, the associations of everyday objects start to coalesce questions about art history and the bourgeois obsession with object possession and arrangement.’ Tentoonstelling | A Play Tentoonstelling: 26/03/16 – 14/05/16 Opening performance aleatorische geluidscollage door Katrin Hahner. Start om 17.30 uur. Performance | Things on a Table Stage version by Uta Eisenreich and Eva Meyer-Keller with Katrin Hahner (95 min.) Het Veem, zaturdag 16 april, 20:30 uur Het Veem, zondag 17 april, 16.00 uur