DOLORES, Kubilay Mert Ural,
Zoom

DOLORES

Tentoonstelling: 20/01/18 - 17/02/18

Ellen de Bruijne Projects
Gepresenteerde kunstenaars

Kubilay Mert Ural, who is currently in the second year of his Rijksakademie Recedency, has a way of capturing otherworldly ımages. His videos, installations and paintings function like passages, inviting the viewer to traverse his/our primordial thoughts.

A question for outer space: Is there any humor out there? Space responds coldly, finitely. Returning to earth, a perfect shape follows me, steely and cold. Kubilay Mert Ural, die momenteel in het tweede jaar van zijn Rijksakademie Residency zit, heeft een manier om buitenaardse wezens te vangen. Zijn video's, installaties en schilderijen functioneren als passages en nodigen de toeschouwer uit om zijn / onze oergedachten te doorlopen. De globale realiteit zoals we die vandaag kennen is er een van verwarring en chaos, niet te onderscheiden van een slechte droom. Post-koloniale spanningen en het eindeloze misbruik van macht, deze indrukken worden vermengd met momenten van absurditeit. In deze visuele vertellingen komen tijd en ruimte samen, verleden en toekomst ontvouwen zich op één enkel vlak. Zwervende vragen over het eeuwige verlangen naar mysterie, geloofsystemen en mogelijke antwoorden voor de mensheid. Ural is gefascineerd door dergelijke fascinaties, maar ook getroost door deze hypnagogische visies. And the chaos follows… human after human after human after human Donkey after horse-baby after horse-monkey after donkey KUBILAY MERT URAL 20/01 - 17/02/18 Opening: 20/01 17-19h Conservator: Jeroen de Smalen Foto: Kubilay Mert Ural, Untitled, 2017, Acrylic and pastel on raw canvas, 150 x 200 cm © Kubilay Mert Ural