Inge Meijer

Inge Meijer 1986

Woont in Amsterdam. Werkt in Amsterdam.
Vertegenwoordigd door:

AKINCI

De films van Inge Meijer voeren de kijker naar een vertrouwde omgeving die tevens vreemd aanvoelt. De kern is de ongemakkelijke relatie tussen de mens en zijn omgeving. Een omgeving die leeft en ademt, maar die de mensheid voortdurend probeert te buigen naar zijn wil. Ogenschijnlijk richt Meijer zich op de 'kleine' dingen en de dagelijkse handelingen waarmee we onze zorgen, onze dromen en verlangens uiten en onze illusies koesteren. Complexe verschijnselen worden omgezet in heldere, iconische beelden. Met behulp van een zekere mate van zelfspot, onderzoekt ze de mensheid, die haar leefomgeving voortdurend arrangeert, cultiveert en vormgeeft. Plausibele fictie of onwaarschijnlijke feiten zijn afgebeeld, met een nuchter blik op verbluffende dingen of een verbaasde blik op eenvoudige dingen. Inge Meijer plaatst haar kijker op een afstand, wat in haar geval een vervreemdend effect heeft. Ze schept de illusie dat we alles kunnen bekijken, maar hoewel we de dingen zien zoals ze zijn, hebben we het mis als combinatie van de afzonderlijke elementen. Dit verleent haar films een bijna absurd karakter, waardoor ze tegelijkertijd aanhankelijk kunnen zijn.

Kunstwerken
Media
Highlights
Over de kunstenaar
In collectie van
Tentoonstellingen
Marktpositie
CV

Media

Inge Meijer, Still Life # 1 volgt de geleidelijke plaatsing en verplaatsing van planten binnen het tentoonstellingsontwerp van het Stedelijk Musuem van 1945 tot 1983. Twee kleuren en 57 zwart-witafbeeldingen geselecteerd uit 38 jaar tentoonstellingsdocumentatie.
Still Life # 1 volgt de geleidelijke plaatsing en verplaatsing van planten binnen het tentoonstellingsontwerp van het Stedelijk Musuem van 1945 tot 1983. Twee kleuren en 57 zwart-witafbeeldingen geselecteerd uit 38 jaar tentoonstellingsdocumentatie.
Inge Meijer, If  You Go Down to the Woods Today onthult de kwetsbare lagen van onze relatie met de natuur. Een reeks die de dagelijkse oefening van een gepensioneerd showdier en de eigenaar vastlegt, hervormt tot metaforen van compassie en suprematie. Verwijzend naar componenten van domesticatie onthult het werk subtiel de complexiteit van gevangenschap
If You Go Down to the Woods Today onthult de kwetsbare lagen van onze relatie met de natuur. Een reeks die de dagelijkse oefening van een gepensioneerd showdier en de eigenaar vastlegt, hervormt tot metaforen van compassie en suprematie. Verwijzend naar componenten van domesticatie onthult het werk subtiel de complexiteit van gevangenschap
Inge Meijer, Still Life # 1 volgt de geleidelijke plaatsing en verplaatsing van planten binnen het tentoonstellingsontwerp van het Stedelijk Musuem van 1945 tot 1983. Twee kleuren en 57 zwart-witafbeeldingen geselecteerd uit 38 jaar tentoonstellingsdocumentatie.
Still Life # 1 volgt de geleidelijke plaatsing en verplaatsing van planten binnen het tentoonstellingsontwerp van het Stedelijk Musuem van 1945 tot 1983. Twee kleuren en 57 zwart-witafbeeldingen geselecteerd uit 38 jaar tentoonstellingsdocumentatie.
Kunst is Lang, interview met Inge Meijer

Over de kunstenaar

Mondriaan Fonds
Na aanvankelijk vooral met fotografie te hebben gewerkt, kiest Inge Meijer sinds 2010 steeds vaker voor de filmcamera die haar de mogelijkheid biedt om “dicht bij de geleefde werkelijkheid te komen” en datgene wat zij belangrijk vindt met ons te delen. Zij maakt films over het alledaagse en het gewone, ons verlangen om daarbovenuit te stijgen en het streven naar geluk in het bijzonder. Zij neemt het dagelijks leven als uitgangspunt en zoomt in op de manieren waarop mensen samen, of ieder voor zich, iets van het leven proberen te maken. Zij richt zich op de kleine dingen, zoals aandacht voor elkaar en de dagelijkse handelingen waarin niet alleen onze zorgen maar ook onze dromen, verlangens en illusies worden gekoesterd, want ‘het leven wordt achterwaarts begrepen maar moet voorwaarts geleefd worden’ (vrij naar Kierkegaard).
avatar image
Mirjam Westen, curator Prospects & Concepts 2015

Marktpositie

Inge Meijer (Beverwijk, 1986) studeerde Fine Art aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. In 2012 won ze de Hendrik Valk Award met haar eindexamenfilm aan ArtEZ University of the Arts. In 2017 rondde ze haar residentie af aan de Rijksakademie in Amsterdam, waar haar films en installaties veel aandacht kregen en in 2016 en 2017 veel geprezen werden in de Open Studios. Na deelname aan Unfair Amsterdam opende Inge Meijer haar (momenteel actief ) eerste solo-show Companion bij AKINCI gallery. De installatie Still Life # 1 is momenteel te zien in Garage Rotterdam als onderdeel van de tentoonstelling Detached Involvement, samengesteld door Bas Hendrikx. In samenwerking met Roma Publications en grafisch ontwerper Roger Willems, maakt Inge Meijer nu een boek over het centrale aandachtspunt van deze installatie: de plantencollectie van het Stedelijk Museum Amsterdam van 1945 - 1983. Dit boek verschijnt in het najaar van 2019 en zal worden verkocht in Amsterdam (UNSEEN-boekenmarkt, Westergasfabriek), New York (MoMA, PS1) en OFF Print Paris (Beaux-arts de Paris).