HENR

HENR (2019)

Woont in Amsterdam. Werkt in Amsterdam.

Met de titel Dreamland maakt het kunstenaarsduo HENR werken die de verwezenlijking van een gedroomd land onderzoeken. In een meer en meer globaliserende wereld wordt het verlangen naar een eigen plek, terrein of ruimte bij veel mensen groter. Steeds meer mensen wensen een eigen herkenbare cultuur en willen zich daarmee kunnen identificeren. Cultuur is het betekenis geven aan je omgeving, de zingeving van een territorium. Een grondgebied wordt gecultiveerd en mede daardoor een mentale ruimte. Zo kregen steden een eigen identiteit en kaderde de mens delen uit de natuur in om ze vervolgens landschappen te noemen en daar eigen verzonnen waarden aan toe te kennen. Zo ontstonden bijvoorbeeld de ‘romantische of klassieke landschappen’. HENR onderzoekt op een grondgebied in Frankrijk hoe deze zingeving, cultivering en het verlangen naar een eigen te definiëren wereld vorm kan krijgen. Het verlangen wordt kritisch en soms humoristisch benaderd vanuit de gedachte dat de mensheid zichzelf en zijn omgeving laat inkapselen door dit verlangen en hier zelf slaaf van kan worden. Tegelijkertijd is het werk ook een pleidooi voor het onverklaarbare, niet meetbare, onnodige en het schijnbaar onzinnige over hoe wij een gedroomd land kunnen vormgeven.