G4

G4 (2014)

Woont in Amsterdam. Werkt in Amsterdam.

G4, kort voor ‘Gang of four’, is een kunstenaarscollectief bestaande uit Aldert Mantje, Peter Kempff, Toon den Heijer en Menno Schenk. Ze kwamen vier jaar geleden bij elkaar en besloten een collectief te beginnen. De kunstenaars hebben binnen het collectief ieder hun eigen rol, maar beschouwen elkaar toch als gelijkwaardig. Peter Kempff vormt veelal de basis middels zijn realistische manier van schilderen, terwijl Toon den Heijer een extra dimensie geeft met zijn abstracte schilderstijl. Menno Schenk zorgt met zijn grafische lijnen voor het contrast in de doeken en Aldert Mantje zorgt voor een vervreemdend karakter met zijn symbolische figuratieve schilderstijl. Iedere kunstenaar geeft keer op keer zijn eigen toevoeging aan een werk zonder dat de individuele toets verdwijnt. De schilderijen van G4 worden ook wel ‘Journalistic Paintings’ genoemd. Ze nemen vaak een krantenfoto als uitgangspunt en schilderen deze gedeeltelijk na. Hiermee geven ze aan dat ieder schilderij ontstaat vanuit de actualiteit die ze vervolgens herinterpreteren.

Galerie Vriend van Bavink
Amsterdam - Nederland
G4, Famous artist school at Gallery Vriend van Bavink
Famous artist school at Gallery Vriend van Bavink
G4, Famous artist school at Gallery Vriend van Bavink
Famous artist school at Gallery Vriend van Bavink
G4, Overview exhibition of G4 at Gasunie
Overview exhibition of G4 at Gasunie
Wil Matthijs talking about Aldert Mantje
Aldert Mantje speaking , one of the 4 members of G4 . by Sebastiaan Gottlieb

Over de kunstenaar

Mister Motley
Het collectief G4 voelt als een band. Bij veel rockbands uit onze geschiedenis geldt er een gelijkwaardige rolverdeling. Ieder lid draagt bij aan nummers en men speelt op elkaars instrumenten, zonder dat de muzikanten hun individuele positie verliezen. Dit is ook het geval bij collectief G4. Ze hebben ieder hun eigen rol. Een duidelijke formatie zouden we kunnen stellen. Peter Kempff met zijn getrainde hand vormt veelal de basis in het schilderij middels de realistische manier van schilderen. Toon den Heijer geeft deze basis een extra demensie met zijn abstracte schilderstijl. Menno Schenk zorgt voor het contrast in de doeken met veelal grafische lijnen. En Aldert Mantje geeft de werken hun vervreemde tevens vernieuwende karakter met zijn symbolische figuratieve stijl van schilderen. G4 beschouwt elkaar ook gelijkwaardig in het maken van werk. Ieder lid draagt bij aan ieder schilderij zonder dat de individuele toets verdwijnt.
Lieneke Hulshof
NRC
Er zijn schilderijen van het viermanschap G4. Die schilderen gezamenlijk grote doeken. Hij is goed in dit, hij in dat en soms schildert de een de ander over – dat is het principe. Ze krijgen wel eens ruzie (heb ik naar gevraagd), maar fataal wordt dat nooit. G4 ondermijnt de kunstenaar als heilig ego en het resultaat mag er zijn. Vooral dat doek met die brand en een grote zwarte wolk bevalt me. In de wolk zit een olifant, wijst een van de G4-schilders. Ik zie er een killer-teddybeer in. Mag ook.
Joyce Roodnat

Highlights

In bedrijfscollectie van:
Gasunie

CV G4

Gang of Four Aldert Mantje Menno Schenk Peter Kempf Toon de Heijer Selectie exposities 2017 Overzicht expositie , De Nederlandse Gasunie Van Gas Los , Galerie Vriend van Bavink , locatie Hoogte Kadijk The famous artist school, Galerie Vriend van Bavink 2016 Talk to the Hand , Follow the Money 2015 Nu niet in het Stedelijk, Galerie Vriend van Bavink, locatie schuilkerk Raamgracht