Joseph Sassoon Semah 1948

Woont in Amsterdam. Werkt in Amsterdam.
Vertegenwoordigd door:

Willem Baars Projects

Het kunstenaarschap van Semah laat zich het best typeren als een omvangrijk en diepgravend onderzoek naar de verbindingen tussen religie, mystiek, kunst en wetenschap. Een schriftgeleerde in de letterlijke betekenis van het woord die al zoekend zijn eigen denk- en beeldwereld creëert waarin hij de mens centraal stelt. Semah wil de mens begrijpen in het heden, als deel van een gemeenschap met een eigen cultuur en een eigen geschiedenis. Een humanist pur sang, die niet op zoek is naar definitieve antwoorden maar juist aan zijn toeschouwers zoveel mogelijk ruimte overlaat tot interpretatie van zijn gedachtewereld. De sculpturen, installaties, tekeningen en schilderijen die deel uitmaken van zijn onderzoekingen beschouwt hij als voetnoten bij zijn overdenkingen. Een centraal thema is de doorwerking van de Joodse traditie in de westerse kunstgeschiedenis. Semah toont op geheel eigen wijze aan hoe kunstenaars als Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Barnett Newman en El Lissitzky door die traditie direct en indirect beïnvloed zijn. De resultaten van zijn zorgvuldige zoektocht via tekst en beeld krijgen vorm in zijn eigen kunstpraktijk. Hij is daarbij in staat om zichtbaar en ervaarbaar te maken wat je niet kunt benoemen. Beelden die op verschillende niveaus gelezen kunnen worden en daardoor nooit dwingend zijn. Voor Semah is de uiteindelijke betekenis van een kunstwerk afhankelijk van het intensieve proces van het ‘lezen'. Hij verwees niet voor niets in de titel van zijn tentoonstelling Reis naar PaRDeS (Museum van Bommel van Dam, Venlo, 2004) naar de door de filosoof Emmanuel Lévinas geïntroduceerde vier verschillende lagen van betekenis, namelijk: de kennelijke of voor de hand liggende betekenis, de betekenis waarop geduid wordt, de betekenis die men moet zoeken en de geheime betekenis. Hoeveel er ook verborgen zit in al die lagen, een grote kwaliteit van zijn artistieke output is dat zijn beelden ook zonder kennis vooraf recht overeind blijven staan. In formele zin vindt zijn werk aansluiting bij meerdere stromingen die de kunstgeschiedenis de afgelopen veertig jaar vorm hebben gegeven. Semah laveert prachtig tussen conceptuele kunst, minimal art en poëtische expressie. Door het humane karakter van zijn kunst blijft de sociale en narratieve context voelbaar aanwezig.

Kunstwerken
Media
Highlights
Over de kunstenaar
In collectie van
Tentoonstellingen
Marktpositie
CV

Media

Joseph Semah - Stedelijk Statements - Stedelijk Museum Amsterdam
Joseph Semah - Stedelijk Statements - Stedelijk Museum Amsterdam
Performance: Read Full Text, 2007