Drawing Online 2019
Drawing Online, Guy Vording, Marijn Akkermans,
Zoom
Online only

galerie dudokdegroot

Amsterdam - Nederland
booth G2
Drawing Online
Gepresenteerde kunstenaars

galerie dudokdegroot toont tekeningen van Guy Vording en van Marijn Akkermans in deze online tentoonstelling. Van Marijn Akkermans een nog niet eerder getoonde serie van acht tekeningen uit 2014/2015. In deze tekeningen is de voor Akkermans zo kenmerkende techniek van transparant aangebrachte lagen inkt rijk verweven met vloeiende aquarelkleuren, arceringen en potloodlijnen. Maaike Lauwaert in Metropolis M: "(...)Akkermans heeft meerdere werken gemaakt waarbij gender en seksualiteit niet eenduidig zijn. Het zijn mannen die poseren als vrouwen, vrouwen die er mannelijk uitzien. Soms enkel het hoofd, soms tot aan de heup, dan weer met (grote) voeten en alles. Het zijn werken die in hun kwetsbaarheid enorm krachtig zijn. Het kost de afgebeelde figuren zichtbaar moeite ontspannen te zijn, allemaal zijn ze diep droevig op een niet-extroverte manier. Het is moeilijk in woorden te vatten, om hier precies over te zijn met taal. Maar de kracht zit hem in de enorme menselijkheid van Akkermans' mensen. In al hun complexiteit, rommeligheid, ruwe randen en zachte kernen. (...)" Guy Vording toont een aantal tekeningen uit de ongoing serie ‘Black Pages I, II en III’ (2014-2019), die vanuit een persoonlijk motief tot stand zijn gekomen. Ook al houdt Vording de persoonlijke motivatie buiten beeld, het werk en de teksten die er in opdoemen roepen de suggestie op van nostalgie, pijnlijke situaties, misschien zelfs hartzeer. ‘Guests showed up in black’, ‘Marriage that is a success’, ‘Zijn leeghoofdige vrouw paste precies bij hem’, zo luiden enkele teksten die in deze serie een rol spelen. Deze tekstfragmenten vond Vording op tijdschriftenpagina’s die hij met zwarte potlood bewerkte totdat vrijwel alleen de door hem geselecteerde teksten nog zichtbaar zijn en de rest van de pagina verdwijnt.