Vincent’s asylum, Loek Grootjans,
Zoom

Vincent’s asylum

Tentoonstelling: 24/11/17 - 31/12/17

C&H gallery
Artists presented

Na een residentie in het Van Goghhuis in Zundert in 2012 ontwikkelde Loek Grootjans het idee om een asiel te bouwen voor Vincent Van Gogh, een verzamelplaats voor alle belangrijke attributen uit het leven van de grootmeester: drinkwater uit Zundert, grond waarop hij geboren werd, gemummificeerde peren en geweckte groenten uit de moestuin, gevonden pigment uit St. Rémy de Provence… Vincent’s Asylum vloeit voort uit het project Storage for Distorted Matter. De attributen uit Vincent’s Ayslum worden voor het eerst buiten het paviljoen in C&H gallery getoond. Loek begon eind jaren tachtig als schilder van louter monochrome schilderijen. Deze vinden hun oorsprong in een experiment dat Grootjans in 1988 uitvoerde. Hij sloot zich gedurende een maand op in een van licht verstoken ruimte. Dit resulteerde in het ‘zien’ van twee kleuren: groen en bruin. Deze kleur-ervaring bracht de kunstenaar er toe zich vanaf dat moment uitsluitend toe te leggen op bruine en groene monochrome schilderijen. Hij kweet zich zeer ernstig en compromisloos aan deze taak… beginnend bij de hoeveelheid te gebruiken verf, iets wat Grootjans altijd zeer precies en vooraf heeft bepaald. Elke gemorste druppel of spat werd nauwkeurig gerecycleerd. Dit systeem impliceerde een ‘uitgesteld stoppen’ met schilderen. In 1998 ontruimde Loek Grootjans zijn atelier en haalde hij alle restjes verf, tot het laatste spatje op de vloer. Hij verzamelde deze verfschilfers in een petrischaaltje en gaf het de titel ‘The Final Remains of a contemporary monochrome Painter… ‘ Gaandeweg gaat alles over in de ‘Storage for Distorted Matter’. Een langdurig project van Loek Grootjans. Alles wat de kunstenaar mentaal en fysiek achterlaat krijgt een plaats in dit project. Alles wat verbonden is met de kunstenaar en zijn wereld wordt opgeslagen, geregistreerd en gearchiveerd. Zo slaat hij het leven op. De poging om alles te omvatten heeft in Grootjans’ werk altijd een grote rol gespeeld. De onmogelijkheid van die poging zou men een ‘hoopvol’ falen kunnen noemen. Loek Grootjans verzamelde voor zijn project ‘Storage for Distorted Matter’ (2008 tot heden) bijna alles, flessen met sporen van grootmeesters, eigen drek, grond waarop Vincent van Gogh werd geboren, meesterwerken van de eenentwintigste eeuw die niet gemaakt kunnen worden, water waarin drenkelingen op Vlieland zijn aangespoeld, het licht dat Piet Mondriaan voor het eerst zag toen hij in Domburg aankwam…Maar ook simpelweg zijn eigen stof, wat gesublimeerd te zien was in het werk ‘The Remembering Department’ in zijn solotentoonstelling in het S.M.A.K. (2010) en waar het werk ook werd opgenomen in de collectie van het museum.