Ben van der Wel 1978

Woont in Amsterdam. Werkt in Amsterdam.
Vertegenwoordigd door:

Josilda da Conceição Gallery

Van hoofdzakelijk mijn eigen snapshots en een enkele online-videostill maak ik digitale collages. vervolgens maak ik ze weer tastbaar door ze te tekenen op geprepareerd papier met zilverstift, de voorloper van het moderne potlood: niet als schets maar als ruw (i.e. voelbaar, reëel) eindproduct. tijdens dit proces pas ik de beelden subtiel aan tot er weer een geheel ontstaat. In de beeldmotieven en in hun onderlinge structuur, vorm en richting, zoek ik rijm. Ik voeg ze samen in een speels, lichtelijk vervreemdende (maar harmonieus gepresenteerde) tijdelijke werkelijkheid. ik verwijs hierbij naar onze wereld, met wat humor en geregistreerde wanorde ('realistischem Tic'), in de hoop een verse blik op eeuwenoude motieven te bieden. het voor deze oude techniek typerende lage contrast en fijnmazige weefpatroon is een hoognodig zachte nadruk op empathie en een ode aan rustig observeren in deze luidruchtige tijd.

Kunstwerken
Media
Highlights
Over de kunstenaar
In collectie van
Tentoonstellingen
Marktpositie
CV

CV

2018: groupexhibition (Na)zomerkabinet, Amsterdam 2018: make me an offer – sale event @POPinnART, Amsterdam 2018: workshop art entrepeneurship @ Manuela Klerkx Agency 2018: artist talk @ POPinnART, Amsterdam 2018: groupexhibition Anonyme Zeichner, Berlin 2018: groupexhibition Tekenkabinet, Amsterdam 2018: groupexhibition POPinnART, Amsterdam (+ mgmt twitteraccount @popinnart) 2018: groupexhibition Gallery Josilda da Conceicao, Amsterdam 2017: groupexhibition Art for Animals’ Sake, Amsterdam 2017/2018: editor to artist publication Jan van der Pol – Een Nieuwe Dag #1: Voor Onze Natie and Een Nieuwe Dag #2: Who is big, sold ao at Gallery Nouvelles Images, The Hague, where Jan’s drawings used for this publication were exhibited. 2017: accepted at online gallery Patty Morgan 2016: solo booth at This Art Fair, Amsterdam (…) privately taught by Jan van der Pol and Rien Monshouwer 2007: Master of Arts in German Philology, University of Amsterdam, thesis: “Die practische Liebhaberey in den Künsten”, über Goethes Dilettantismusbegriff. Supervisor Klaus F. Gille.