Bob Bonies 1937

Woont in Amsterdam. Werkt in Den Haag.
Vertegenwoordigd door:

Willem Baars Projects

De beeldtaal van Bonies kan worden samengevat in de begrippen helderheid en leesbaarheid. Een vormgeving die zijn weg heeft gevonden langs de lijnen van de Stijl en de Russische constructivisten. Maar net als zijn internationale generatiegenoten uit de jaren zestig heeft Bonies een radicalere benadering gezocht in een zelf realiserende picturale kwaliteit die strak, stoer en concreet is. Het intuïtieve wikken en wegen van de historische avant-garde heeft in de jaren zestig plaatsgemaakt voor een systematische ordening die uitgaat van beperken en reduceren tot het niet verder kan. Wat overblijft is een concrete werkelijkheid. Mede door invloeden uit Amerika was de inzet van groot formaat doeken een beeldmiddel geworden dat perfect paste bij de onderzoekingen naar een concrete realiteit die Bonies voorstond. Hij was daarmee in Nederland in de jaren zestig baanbrekend. De realisatie van zijn ideeën komt tot stand via een uiterst consequente benadering die uitgaat van beperkingen. Zo heeft Bonies er sinds 1965 voor gekozen te werken met de primaire kleuren plus groen en wit. Werkt hij sinds die tijd met dezelfde verffabrikant, hetzelfde katoen en wordt elke kleur in vier lagen opgebracht. Een uitgedacht systeem dat beperkt is tot rechthoeken, vierkanten en cirkels wordt eerst als schets uitgetekend op ruitpapier om daarna te worden uitvergroot op klein formaat doek als prototype. Tenslotte wordt het beeld gerealiseerd op het formaat dat het systeem heeft bepaald. En omdat het systeem zich bijvoorbeeld door een rotatie, kanteling, verdubbeling of verschuiving niet laat beperken tot de klassieke rechthoekige begrenzingen van een doek ontstaan de shaped canvases. Wie denkt dat de toepassing van systematisch uitgewerkte patronen leidt tot saaie voorspelbare beelden heeft het mis. Het is juist de kracht van Bonies om een visuele gewaarwording tot stand te brengen die voorbij de geschilderde wetmatigheden gaat en die ook de immateriële aanwezigheid van dat wat niet geschilderd is voelbaar maakt. Je realiseert je dat deze concrete kunst van een grote beeldende rijkdom en bewegelijkheid is die verder reikt dan het domein van de schilderkunst en ook raakt aan architectuur, muziek en vormgeving. En dat alles met een helderheid die volgens Rudi Fuchs; ‘met geen pen te beschrijven is’.

Kunstwerken
Media
Highlights
Over de kunstenaar
In collectie van
Tentoonstellingen
Marktpositie
CV